ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

   Манай компани иргэдэд дараах үйлчилгээг санал болгож байна.
- Цахилгаан халаалтын мэдээлэл
- Цахилгаан хэрэгслийн суурилуулалтын зөвлөгөө, үйлчилгээ
- Эрчим хүчний байгууллагуудаас авах үйлчилгээний мэдээлэл