ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Бидний ажилдаа баримталдаг эн тэргүүний зарчим бол ажилчдын эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал юм.

КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Бид нийгмийн хариуцлагын ажлын хүрээнд жил бүр сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн төлөө байгууллагад бараа, үйлчилгээгээрээ хувь нэмэр оруулдаг билээ.