Захиалгат худалдаа

Манай байгууллага нь маркетинг, менежмент болон бизнесийн чиглэлээр гадаад дотоодын их дээд сургууль коллежуудад суралцсан, мэргэжлээрээ 5 болон түүнээс дээж жил ажиллаж байгаа гадаад худалдаа хариуцсан менежерүүдтэй бүтэн баг тогтмол ажиллаж байна. Бид эцсийн хэрэглэгчид болон захиалагч талуудын үнийн санал авахыг хүссэн бараанууд дээр ажиллахаас гадна үргэж өөрсдөө дотооддоо хийж мөн орлуулж болохуйц шийдлүүд гаргахыг давхар анхаарч ажилладаг. Тиймээс дан ганц гадаад худалдааны менежерүүдээс гадна мэргэжлийн инженер техник болон механикийн ажилтнуудтайгаа давхар бодол санаагаа хуваалцан худалдааны инженерүүдээ давхар бэлдэн амжилттай ажиллаж байна.

2015 он


захиалга

2016 он


захиалга

2017 он


захиалга

2018 он


захиалга


Эцсийн хэрэглэгчдийн гарт тус тус хүлээлгэн өгөөд байна.