Эрхэм зорилго

Монгол Улсын хөгжил дэвшилд шаардлагатай боломжит бүхий л
эрчим хүчний төслүүдэд гар бие оролцон, тэргүүлэх бүтэц зохион
байгуулалттай групп компани болох.


Байгууллагын баримтлах зарчмууд

Бид байгаль орчиндоо ээлтэй хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн ажиллана.

Хамгийн найдвартай, сэтгэл ханамжтай ажил үйлчилгээнүүдийг хэрэглэгчдэд хүргэнэ.

Бид зах зээлийн шударга зарчимд тулгуурлан үнэнч харилцаа үүсгэх, найдвартай түнш болон урт хугацаанд хамтран ажиллах итгэл даасан аж ахуйн нэгж стандартыг тогтоосон байгууллага байх нь нийт хамт олны эрхэм үүрэг байна.

Байгууллагын удирдлагууд нь нийт хамт олондоо ажиллах, суралцах, болон мэдлэг ур чадваруудаа дээшлүүлэн сайжруулах хамгийн таатай сайхан бүхий л нөхцөлөөр хичээн ажиллаж хангах үүрэгтэй.

Хувийн зохион байгуулалтыг маш сайн гүйцэтгэж баг хамт олны ажилд үргэлж тус дэм болон нь бүх шатны ажилтны эрхэм үүрэг байна.